současnost

Zdounecký zámecký areál se rozkládá na celkové ploše 21 ha a nachází se na severním okraji obce Zdounky, 10km od Kroměříže. Je tvořen budovami zámku, barokního špýcharu, orangerie, klasicistních stájí, budovou moštárny a sušárny ovoce a objektem bývalé ledárny.  Kolem zámku se rozprostírá anglický park, na který navazuje obora s bažantnicí a 10 ha ovocný sad. V jižní části parku je bývalý zámecký bazén, u jižní brány je pak podél zdi vystavěn skleník.
Zdounecký zámek je nemovitou kulturní památkou zapsanou v rejstříku památek pod rejstříkovým číslem 37881/7-6188. Jedná se o čtyřkřídlou budovu přibližně čtvercového půdorysu, ze které v jihozápadním rohu vystupuje bývalá věž původní tvrze. Jde o budovu s přízemím, prvním patrem a půdním prostorem, budova je i podsklepená, jen část sklepů je však aktuálně prozkoumána. Střecha je sedlová s valbami. Výzdoba fasády je nejzdobnější na hlavním průčelí, s dominantním tympanonem, zdobným bosováním, šambránami kolem oken a pískovcovým portálem vstupů. V celém přízemí zámku jsou místnosti zaklenuty barokními stropy, v nejstarší jižní části je dochována původní kaple s renesančním klenutím. Jižní a západní křídlo je z nádvorní strany tvořeno otevřenými arkádami.
Na památce je možné dokumentovat postupný rozvoj panských sídel majitelů vesnice a statku.
Zdounecký zámek je významným dokladem historického a stavebního vývoje od prostší tvrze v pohodlnější zámek na moravském venkově.