HISTORIE

Na místě dnešního barokního zámku stávala původně renesanční tvrz vybudovaná v pol. 16. st. Petrem Čertorejským z Čertorej. Tvrz nechal přestavět do podoby renesančního obdélníkového zámku počátkem 17. st. podkomoří markrabství moravského Jachym Zoubek ze Zdětína. Teprve jezuité zámek přestavěli v barokním stylu. V roce 1806 odkoupili zdounecké panství hrabata z Lambergu. Na přelomu 19. a 20. st.vlastnil panství kníže Bedřich Arthur Thurn-Taxis a jeho choť Marie Josefa Lamberková. Jejich dcera Karolína Marie se v roce 1898 provdala za Bedřicha Jana hraběte Strachwitze. Posledním pánem na zámku byl hrabě Hugo Bedřich Strachwitz, jemuž byl zámek v roce 1948 zkonfiskován a po roce 1989 vrácen dědicům v restituci. V současnosti je zámek v soukromém vlastnictví manželů Vrškových, kteří jej s celým areálem obnovují a snaží se o jeho společenské využití. Zámek společně s barokní sýpkou a zámeckým parkem jsou zapsanou nemovitou kulturní památkou ČR. Postupně zde probíhá jeho citlivá rekonstrukce dle dochovaných historických plánů z roku 1907. Předpoklad dokončení rekonstrukce je v roce 2022, ale již nyní se postupně otevírá návštěvníkům a milovníkům historie a památek.
Přijďte se podívat na návrat této památky do života